Engellilerin İstihdamı ile İlgili Önyargılar

ABD ‘de yapılan bir araştırmaya göre özürlü istihdamı ile ilgili peşin hükümlerin başında şunlar gelmektedir.

a. Özürlü işçiler, sık sık mazeret izni alırlar ve sürekli hastalanırlar
b. Verimli ve iyi çalışamazlar
c. Hissidirler. Alıngan, kırılgan olurlar ve çabuk kızarlar
d. Diğer çalışanları rahatsız etmektedirler ve genel çalışma temposunu düşürmektedirler
e. Daha çok iş kazalarına maruz kalmaktadırlar
f. Halkla ilişkiler açısından olumsuz bir manzara oluşturmaktadırlar
g. İşyerinde özel düzenlemelerin yapılması masraflıdır
h. İşten atmak ve cezai müeyyide uygulamak daha zordur
i. Emek piyasasında yeterince sağlam işsiz bulunmaktadır.

ABD’de yapılan bir diğer araştırma ise, “özürlü iş gücüyle çalışma deneyimi olan işverenlerin”, özürlülerle ilgili ön yargıları tamamen ortadan kaldıracak mahiyette tecrübeleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Şöyle ki;

a- İş bırakma ihtimalleri daha az olmaktadır
b- Sorumlu ve kesintisiz olarak çalışmaktadırlar
c- Daha az iş kazalarına sebep olmaktadırlar
d- İşlerini daha çabuk kavramaktadırlar
e- Daha çok iş bilincine sahip olmaktadırlar
f- Daha fazla güvenilirdirler
g- Normal işçiler kadar verim göstermektedirler
h- İşlerine zamanında gelmektedirler
i- Halkla daha iyi diyalog kurmaktadırlar.

Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın yaptırdığı bir araştırma da yukarıdaki sonuçları destekler mahiyettedir.  

Not: Bu alıntı, Doç. Dr. Ali Seyyar’ın, “Sosyal Siyaset Açısından Özürlüler Politikası (Almanya-Türkiye Mukayeseli)” isimli kitabının, 31. sayfasından alınmıştır.
Kitapta ise şu kaynak gösterilmiştir: Barret, A. M. ve Thomasan, B., “The Placement Process in Vocational Rehabilitation Counselling”, GTP Bulletin, Nr. 2, Rehabilitation Services, Nr. 545, USA, 1964, s.51

Bir cevap yazın