Engelli Grupları ve Hastalıkları: Detaylı Rehber ve Bilgiler

Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Engelli grupları ve hastalıklarının çeşitliliği, hem fiziksel hem de zihinsel alanlarda geniş bir yelpazeye yayılır. Fiziksel engeller arasında görme ve işitme problemleri bulunurken, zihinsel engeller arasında otizm spektrum bozukluğu ve down sendromu gibi durumlar yer alır. Bu rehberde, engelli grupları ve kavramları detaylı bir şekilde ele alınacak ve engelli bireylere destek olabilecek kuruluşlar ile yasal haklar ve korumalar hakkında bilgiler verilecektir. Engelli grupları ve hastalıkları hakkında merak ettiğiniz her şey bu rehberde!

Engelli Grupları ve Kavramları

Engelli bireyler, çeşitli engeller nedeniyle günlük yaşamda belirli zorluklarla karşılaşabilirler. Engelli grupları ve kavramları hakkında genel bir bakış sunacak olursak:

Fiziksel Engelliler: Bedensel aktivitelerde kısıtlanma yaşayan bireylerdir. Örnek olarak tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme engelli bireyler verilebilir. (engelli grupları ve fiziksel engellilik)

Zihinsel Engelliler: Bilişsel fonksiyonlarda kısıtlılık yaşayan bireylerdir. Down sendromu bu gruba bir örnektir. (engelli grupları ve zihinsel engellilik)

Duygusal ve Davranışsal Engelliler: Ruhsal sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde zorlanan bireyleri kapsar. (engelli grupları ve duygusal engellilik)

İletişim Engellileri: Sözlü veya sözsüz iletişimde zorluk çeken bireylerdir. Örneğin işitme engelli bireyler bu grup içerisinde yer alır. (engelli grupları ve iletişim engellilik)

Bu kavramlar engelli bireylerin genel kategorilerini tanımlar ve her bir grup kendi içinde farklı ihtiyaçları ve gereksinimleri barındırır. Bu bilgi, engelli bireylere destek sağlayan kuruluşlar ve yasal düzenlemeler açısından önemlidir. (engelli grupları ve yasal haklar)

Engellilikte Fiziksel Engeller ve Hastalıklar

Engellilikte fiziksel engeller ve hastalıklar, bireylerin bedensel fonksiyonlarını etkileyen durumları kapsar. Bu durumlar, bireylerin günlük yaşamlarını etkileyebilir ve destek ihtiyacı doğurabilir. Fiziksel engeller ve hastalıklar genellikle şu şekilde sınıflandırılır:

 • Doğuştan Engeller: Down sendromu, spina bifida
 • Kazalara Bağlı Engeller: Omurilik yaralanmaları, beyin travması
 • Romatizmal Hastalıklar: Romatoid artrit, osteoporoz
 • Nöromusküler Hastalıklar: Multiple skleroz, serebral palsi

Fiziksel engeller ve hastalıklar, bireylerin hareket kabiliyetini, dengeyi ve günlük aktivitelerini etkileyebilir. Bu durumların üstesinden gelmek ve engelli bireylere destek olmak için şu yaklaşımlar önemlidir:

 • Fiziksel rehabilitasyon ve terapi hizmetleri
 • Engelsiz yaşam alanlarının sağlanması
 • Halkın farkındalığının artırılması
 • Fiziksel engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının artırılması

Fiziksel engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için toplumsal destek ve uygun sağlık hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bu sayede engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesi ve haklarının korunması mümkün olacaktır.

Engellilikte Zihinsel Engeller ve Hastalıklar

Zihinsel engeller, bireyin bilişsel yeteneklerinde sınırlamalara yol açan durumları ifade eder. Bu durumlar genellikle doğuştan gelir veya erken dönemde ortaya çıkar. Zihinsel engellerin bazı yaygın tipleri şunlardır:

Down Sendromu: Bu durumda bireyin hücrelerinde ekstra bir kromozom bulunur. Bu durum bilişsel ve fiziksel gelişimde gecikmeye neden olur. Engelli grupları ve hastalıkları içinde önemli bir yer tutar.

Fenilketonüri: Bu genetik bir hastalıktır ve vücut fenilalanin adı verilen bir maddeyi parçalayamaz. Yüksek seviyelerde fenilalanin beyin hasarına yol açabilir.

Asperger Sendromu: Otizm spektrum bozukluklarından biridir. Bireyin sosyal etkileşimde zorlanması ve yoğun ilgi alanları bulunması şeklinde kendini gösterir.

Zihinsel engeller ve hastalıklar, bireyin günlük yaşamını etkileyebilir ve destek ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Bu durumda ailelere ve bireylere destek sunan pek çok kuruluş ve hükümet politikası bulunmaktadır. Ayrıca, bu bireylerin yasal hakları ve korunmaları da son derece önemlidir. Bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak engelli bireylere yardımcı olabilir.

Engellilikte Duygusal ve Davranışsal Engeller ve Hastalıklar

Engellilik durumu sadece fiziksel engelleri kapsamaz; aynı zamanda duygusal ve davranışsal engelleri de içerir. Bu kapsam genellikle ruh sağlığı ve davranışsal sorunları içerir. İşte engellilikte duygusal ve davranışsal engeller ve hastalıklarla ilgili önemli bilgiler:

Depresyon ve Anksiyete: Engellilerde depresyon ve anksiyete bozuklukları, genellikle yaşadıkları zorluklar nedeniyle yaygın olarak görülür. Bu durum, hem zihinsel hem de fiziksel engelli bireyleri etkileyebilir.

DUYUMLU: Duygusal ve davranışsal bozukluklar genellikle duygu durum bozuklukları, obsesif-kompulsif bozuklukları ve beslenme bozukluklarını içerir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Engelli bireyler arasında DEHB yaygın bir şekilde görülür ve özellikle öğrenme güçlüğü olan bireylerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri gösterir.

Bu tablo, engellilikte duygusal ve davranışsal engeller ile ilgili bazı avantajları ve dezavantajları göstermektedir:

Avantajlar Dezavantajlar
Duygusal destek alma Toplumda ayrımcılık yaşama
Ruh sağlığı desteği İletişimde zorluklar yaşama

Engellilikte duygusal ve davranışsal engellerle ilgili olarak, bu bireylerin desteklenmesi, anlayış ve toplumsal kabulün artırılması son derece önemlidir. Bu bireylerin duygusal ihtiyaçlarına duyarlılık ve anlayış göstermek, onların hayat kalitesini olumlu yönde etkileyebilir.

Engellilikte İletişim Engelleri ve Hastalıklar

Engellilikte iletişim engelleri, bireylerin etkileşimde bulunma ve ihtiyaçlarını ifade etme yeteneklerini kısıtlayabilir. Bu durum, çeşitli hastalık ve durumlarla ilişkilendirilebilir. İletişim engelleriyle birlikte ortaya çıkan bazı hastalıklar ve durumlar şunlardır:

 • Afası: Dil üretme ve anlama güçlüğü
 • Disfazi: Konuşma bozukluğu
 • Dispraksi: Konuşma ve dil becerilerinin koordinasyonunda zorluk
 • Ses bozuklukları: Ses tellerinin veya konuşma organlarının işlev bozuklukları
 • İşitme kaybı: İletişimde duyma güçlüğü

Avantajlar:

 • Farkındalık ve anlayışın artması
 • Empati yeteneğinin gelişmesi

Dezavantajlar:

 • İletişim zorluklarından kaynaklı hayat kalitesinde düşüş
 • Sosyal izolasyon riski

Bu iletişim engelleri ve hastalıklar, bireylerin yaşamlarını etkileyebilir ve desteklenmeleri gerekebilir. Bu durumda, sağlık kuruluşları ve toplumun genelinde farkındalık oluşturulması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi önemlidir.

Engellilikte Otizm Spektrum Bozukluğu

Engelli Grupları ve Hastalıkları: Detaylı Rehber ve Bilgiler

Otizm spektrum bozukluğu, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan, sosyal etkileşim ve iletişimde zorluklar yaşatan bir nörogelişimsel bozukluktur. Bu durum, genellikle belirli kalıpların tekrarlanması, sınırlı ilgi alanları ve duyusal hassasiyet ile karakterizedir. Engellilikte Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında bilinmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Belirtiler: Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, genellikle sosyal etkileşimde zorluk çeker, tekrarlayıcı davranışlar sergiler ve sınırlı ilgi alanları bulunur. Ayrıca, duyusal uyaranlara karşı aşırı hassasiyet gösterebilirler.

Tanı ve Tedavi: Otizm spektrum bozukluğu genellikle erken çocukluk döneminde fark edilebilir. Uzmanlar, çocukların gelişimini değerlendirmek ve tanı koymak için çeşitli test ve gözlemler yaparlar. Tedavi genellikle dil ve iletişim terapisi, davranışsal terapi ve sosyal beceri eğitimini içerir.

Eğitim ve Destek: Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için erken müdahale, eğitim ve destek çok önemlidir. Ailelere ve eğitimcilerine bu konuda düşen görevler bulunmaktadır.

Toplumsal Farkındalık: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere karşı toplumsal farkındalık ve anlayış oldukça önemlidir.

Bu bilgiler, otizm spektrum bozukluğu hakkında genel bir fikir vermektedir. Detaylı bilgi ve destek için uzman bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir.

Engellilikte Down Sendromu

Down sendromu, bireyin hücrelerindeki normal kromozom sayısından bir fazla olması sonucu ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. Bu durum, bireyin gelişiminde bazı belirgin özelliklere sebep olmaktadır. Down sendromuna sahip bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına yapılabilecekler ve bilinmesi gerekenler şunlardır:

 • Fiziksel Belirtiler: Yüzde düzleşme, kısa boy, kas tonusunda azalma gibi belirtiler gözlemlenir.
 • Zihinsel Gelişim: Genellikle zeka geriliği ve öğrenme güçlüğü yaşanabilir.
 • Sağlık Sorunları: Kalp hastalıkları, sindirim sistemi problemleri, işitme ve görme problemleri sıkça görülebilir.
 • Eğitim ve Destek: Down sendromlu bireylerin erken yaşta özel eğitim almaları, fiziksel aktivitelere katılmaları önemlidir.
 • Aile ve Toplum Desteği: Ailelerin ve çevrenin sağladığı destek, bireyin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilir.

Bu bilgiler, Down sendromu konusunda farkındalık oluşturarak, engelli bireylere karşı anlayış ve destek artışına katkı sağlamayı hedefler. Engellilikte Down sendromunu anlamak, bireylerin ihtiyaçlarına uygun destek sağlanmasına yardımcı olabilir.

Engelli Bireylere Destek ve Yardım Kuruluşları

Engelli bireylere destek olmak amacıyla kurulan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, eğitim almalarını desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için çeşitli hizmetler sunarlar. Engelli bireylere destek ve yardım kuruluşları arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Engelli dernekleri: Engelli bireylerin haklarını savunmak, sosyal etkinlikler düzenlemek ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuş kuruluşlardır.
 • Engelli bakım merkezleri: Fiziksel veya zihinsel engelli bireylere bakım hizmeti sunan merkezlerdir. Günlük aktivitelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurlar.
 • Eğitim kurumları: Engelli bireylerin eğitim alabilecekleri özel okullar ve eğitim kurumları, bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim programları sunarlar.
 • İstihdam destek merkezleri: Engelli bireylerin istihdam edilmelerini destekleyen, meslek edinmelerine yardımcı olan kuruluşlardır.

Bu kuruluşlar, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve topluma katılımlarını sağlamak için önemli bir role sahiptirler.

Engellilere Yönelik Yasal Haklar ve Koruma

Engelliler için yasal haklara sahip olmak, toplumda eşit bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemlidir. Engellilere yönelik yasal haklar ve koruma konusunda dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

Engellilerin Hakları: Engellilerin, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, ulaşılabilirlik gibi birçok alanda eşit haklara sahip olmaları için yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu haklar, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Koruma Kanunları: Engelli bireylerin korunması ve haklarının güvence altına alınması için çeşitli kanunlar ve yönetmelikler bulunmaktadır. Bu kanunlar, engelli bireylerin ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarının korunması amacıyla oluşturulmuştur.

Yasal Danışmanlık ve Destek: Engelli bireyler ve aileleri, sahip oldukları haklar konusunda bilinçlendirilmeli ve gerektiğinde yasal danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmelidir.

Engellilere yönelik yasal haklar ve koruma konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, yasal düzenlemelerin takip edilmesi ve hak ihlallerinin önlenmesi için herkesin sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Engelli grupları nelerdir?

Engelli grupları, fiziksel, zihinsel, duygusal veya sosyal açıdan sınırlılığı olan bireylerin oluşturduğu topluluklardır. Bu gruplar arasında fiziksel engelliler, zihinsel engelliler, işitme ve görme engelliler, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve down sendromlu bireyler bulunmaktadır.

Engelli olma kriterleri nelerdir?

Engelli olma kriterleri, kişinin fiziksel, zihinsel veya duygusal açıdan yaşadığı sınırlılıkların belirlenmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, uzman hekimler ve psikologlar tarafından belirlenir. Engelli olmanın belirtileri arasında yetersiz görme veya işitme, hareket kısıtlılığı, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu gibi durumlar yer alır.

Engelli bireylerin hakları nelerdir?

Engelli bireylerin sahip olduğu haklar, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, yaşam standartları, barınma ve ulaşım gibi alanlarda koruma altına alınmıştır. Engelli bireyler, eğitim olanaklarından eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir. Ayrıca, iş yerlerinde ve kamusal alanlarda erişilebilirlik ve engellilere uygun koşullar sağlanmalıdır.

Engelli bireyler için hangi destekler ve hizmetler sunulmaktadır?

Engelli bireyler için sunulan destekler arasında maddi yardımlar, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, iş bulma ve istihdam desteği, engellilere yönelik spor ve sanat faaliyetleri gibi çeşitli hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca, engelli bireylerin yaşadığı sınırlılıkları aşabilmeleri için fiziksel ve ruhsal destek hizmetleri de sunulmaktadır.

Bizi Destekleyenler: evden eve nakliyat
nspire.org deneme bonusu veren siteler grandpashabet giriş
nakitbahisikimisli