Engelli İndirimi Artacak

Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

para ile ilgili görsel sonucu

1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak memur maaşlarına yüzde 5 oranında zam yapılacak ve 2016 ilk altı aylık enflasyon artış oranının yüzde 6’nın üzerinde çıkması durumunda, aradaki fark da maaş zammına ilave edilecek.

Temmuz ayında memur maaşlarının artacak olması, memurların yararlandığı; aile yardımı, engelli indirimi ve asgari geçim indirimi gibi unsurların bazılarında artışa da neden olacak.

AİLE YARDIMI

Devlet memurlarına, her ay maaşlarıyla birlikte eş ve çocuklarından dolayı aile yardımı ödenmektedir. Eş ve çocuk için ödenen aile yardımı miktarlarının artması, memurların aylık net maaşlarının da artması anlamına geliyor.

Memurlara eş ve çocuklarından dolayı ödenen aile yardımının miktarı, aylık katsayısının belli göstergelerle çarpımı suretiyle belirlendiğinden, aylık katsayısının artması aile yardımı ödeneğinin miktarını da artıracak.

1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısının yüzde 5 oranında artacak olması (enflasyon farkı zammı beklenmemektedir) nedeniyle, 15 Temmuz 2016 itibariyle aile yardımı ödeneğinin miktarı da artacak.

1 TEMMUZ 2016 İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ MİKTARI

2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan aile yardımı ödeneği miktarları, yılın ikinci yarısında artacak.

Aile Yardımı                                            Ödeneğin Aylık Miktarı

Eş için                                                      199,01 TL

72 ay ve daha küçük her bir çocuk için    46,62 TL

72 aydan büyük her bir çocuk için            23,31 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Kamu çalışanlarının aylık brüt ücretleri üzerinden, bulundukları dilim oranına göre gelir vergisi kesilmektedir. Ancak, eş ve çocuk durumları ile kendilerinden dolayı haklarında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarları, memurların aylık maaşından kesilecek gelir vergisi miktarından indirilmektedir.

Bu durum, memurların maaşından kesilecek gelir vergisi miktarını azaltırken, aylık net maaşlarının da artmasını sağlamaktadır.

Gelir Vergisi Kanununa göre, Asgarî Geçim İndirimi tutarları; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının belli oranları şeklinde belirlenmektedir. Bu nedenle, yıl içinde memur maaşlarının veya asgari ücretin artması, o yıl için belirlenmiş olan asgari geçim indirimi tutarlarını etkilemektedir.

1 TEMMUZ 2016 İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan asgari geçim indirimi tutarları, 2016 yılının ikinci yarısında da aynı şekilde uygulanacak.

Eş Ve Çocuk Durum Aylık AGİ Miktarı*

Bekar, çocuksuz                    123,53 TL

Bekar, 1 çocuklu                    142,05 TL

Bekar, 2 çocuklu                    160,58 TL

Bekar, 3 çocuklu                    185,29 TL

Bekar, 4 çocuklu                    197,64 TL

Bekar, 5 çocuklu                    209,99 TL

Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz   123,53 TL

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu   142,05 TL

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu   160,58 TL

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu   185,29 TL

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu   197,64 TL

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu   209,99 TL

Evli, eşi çalışmıyor, çocuksuz 148,23 TL

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 166,76 TL

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 185,29 TL

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu  ile 209,99 TL

*Asgari Geçim İndirimi 2016 yılında en çok 209,99 TL olabiliyor.

ENGELLİ İNDİRİMİ

Kamu çalışanlarının aylık brüt ücretleri üzerinden, bulundukları dilim oranına göre gelir vergisi kesilmektedir. Ancak, kendilerinin veya yakınlarının çalışma gücü kayıpları nedeniyle engelli indiriminden yararlanıyorlarsa, gelir vergisi kesilecek olan tutardan, engel derecelerine göre belirlenmiş tutarlar indirilmektedir.

Bu durum, engelli indiriminden yararlanan memurların maaşından kesilecek gelir vergisi miktarını azaltırken, aylık net maaşlarının da artmasını sağlamaktadır.

Uygulanacak engelli indirimi tutarları, çeşitli mevzuat düzenlemeleriyle belirlenirken, genellikle yılbaşından geçerli olarak belirlenmekte ve yıl içinde ayrıca değişiklik yapılması yoluna gidilmemektedir. Ayrıca, memur maaşlarının artması engelli indiriminde artışa neden olmamaktadır.

1 TEMMUZ 2016 İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK ENGELLİ İNDİRİMİNİN ORAN DERECE VE TUTARLARI

2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan engelli indirimi tutarları, 2016 yılının ikinci yarısında da aynı şekilde uygulanacak.

Çalışma Gücü Kaybı Oranı

*%40 ile %59 arasında 3 210 TL

Engel Derecesi

*%60 ile %79 arasında 2 460 TL

Engelli İndirimi Tutarı (Aylık)

*%80 ve daha yukarı 1 900 TL

memurhaber.com

Bizi Destekleyenler: evden eve nakliyat