ÖMSS ile yerleşti ama Engelli diye atanmadı!

Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı sivil memur alımı ilanlarındaki yanlış puanların düzeltilmesi gerektiğini belirtmiştik. Beş gün geçmiş olmasına rağmen bu ilanlar düzeltilmemiştir. Bu hatalar düzeltilmeden yeni bir hata daha yapılmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı özürlü personel yerleştirmeleri ile yerleşen bir adayı sağlık muayenesine göndermiş ve özürlü olduğu gerekçesiyle atamasını yapmamıştır.

11-20 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan özürlü memur yerleştirmeleri sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığına yerleşen ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesinden %46 özürlülük raporu olan adayın bu raporunu dikkate almayarak Ankara Mevki Askeri Hastanesine sevk etmiştir. Bu hastanede ise “TSK’de sivil memur adayı olamaz” raporu verilmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu gerekçeyle özürlü adayın atamasını yapmamıştır.

Oysa ki, özürlü memur adayları ÖMSS’ye başvurmadan önce Sağlık Bakanlığınca belirlenen özürlülük raporu vermeye yetkili hastanelerden en az %40 özürlülük raporu almak zorundadırlar. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri de bu yetkili hastaneler arasında bulunmasına rağmen yetkili bir hastane tarafından verilen raporun başka bir hastane tarafından bozulması ise doğru değildir.

Konunun Hukuki Dayanaklarına Göz Atalım

Öncelikle Sınav Başvurusu sırasında ibraz edilen Sağlık Raporunun ÖMSS açısından geçerliliğine bakacak olursak;

ÖMSS Yönetmeliği olarak bilinen Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Sağlık Kurulu Raporu: 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu, ………. ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. (Yani, özürlülük raporu sadece söz konusu Yönetmelikte yer alan yetkili hastaneler tarafından verilebilir.)

2012 ÖMSS Başvuru Kılavuzu’nun “Başvuru Koşulları” başlıklı 2.1. maddesinde “ÖMSS ve kuraya; 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporları ile belirlenmiş olan adaylar başvurabileceklerdir. Özürlü sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az özürlü olduğu belirtilen adaylar ÖMSS ve kuraya başvuramazlar.” denilmektedir. (Yani, ÖMSS’ye başvurabilmek için Sağlık Bakanlığınca belirlenen özürlülük raporu vermeye yetkili sağlık kurumlarından birinden %40 ve üzeri özürlülük raporu alınmış olmalıdır.)

2012 ÖMSS Başvuru Kılavuzu’nun “Başvuru İşlemleri” başlıklı 2.2 maddesinde “ÖMSS’ye ve kuraya başvuracak adaylar öncelikle, kendileri için belirtilen tarihlerde, ……. …… kendi adres ilinde bulunan (varsa ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak ilgili görevliler ile görüşeceklerdir. Bu görüşmede öncelikle adayın özürlü sağlık kurulu raporundaki tanı esas alınarak, adayın ve görevlinin de görüşleri doğrultusunda adayın özür grubu ve buna bağlı olarak diğer özür durumu bilgileri tespit edilecektir. (Yani, özürlülük raporlarının ÖMSS’ye başvuru için uygun ve geçerli olup olmadığının tespiti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.)

Yerleştirilen adayların atanmalarına yönelik bir inceleme yapacak olursak;

ÖMSS’ye ilişkin Yönetmeliğin “Yerleştirme” başlıklı 15. Maddesinde “…. Adaylar, kadrolara; eğitim durumları ve özür gruplarına ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, ÖMSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz nünde tutulmak suretiyle yerleştirilir.” İfadesi bulunmaktadır. (Yani, özürlü adayların özürlülük durumuna ilişkin gerekli incelemeyi ÖSYM sistemi zaten yapmaktadır. Bu inceleme sonrasına ÖSYM sistemi adayları kontenjanlara yerleştirmektedir.)

2012 ÖMSS Tercih Kılavuzu’nun “Komisyon Teşkili, İstenilecek Belgeler Ve Atanma” başlıklı 8‘inci maddesinde “Bu çerçevede, yerleştirilen adayın; …….. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı,…. incelenecektir.” ifadesi bulunmaktadır. (Yani, kurumların yerleştirilen adayların özürlülük raporları hakkında yapacağı tek işlem “sağlık raporuna sahip olup olmadığının” kontrolüdür. Diğer bir deyişle, kurumun adayı başka bir hastaneye muayeneye yollamak gibi bir yetkisi veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.)

Sonuç Olarak

1- Özürlülük raporları ÖMSS sınavı öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerince incelenmektedir. Geçerli ve uygun olan rapor sahibi adayların başvuruları kabul edilmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Yönetmelik ve Tercih Kılavuzu ile verilen görev ise sadece sağlık kurulu raporunun atama öncesinde varlığının kontrolüdür. Bu kurumun kendisine verilen bu görevi aşarak adayı muayeneye sevk etmesi ise yanlıştır.

2- Özürlülük raporu verebilecek sağlık kurumları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve yetkili bir hastanenin verdiği raporun başka bir hastana tarafından dikkate alınmayarak tersi yönde rapor verilmesi doğru değildir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının, özürlü personel alımı hususunda kendisine verilen yetki ve yükümlülükler çerçevesinde hareket ederek söz konusu adayın atamasını yapması yerinde olacaktır.

Kutay Seymen ARIKAN

Bizi Destekleyenler: evden eve nakliyat
nspire.org deneme bonusu veren siteler grandpashabet giriş
nakitbahisikimisli