Kök Hücre Çalışmalarında Dünyada Son Gelişmeler

Kök Hücre Çalışmalarında Dünyada Son Gelişmeler ve Durum Değerlendirmesi Toplantısı Yapıldı

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen Kök Hücre Çalışmalarında Dünyada Son Gelişmeler ve Durum Değerlendirmesi Konulu Bilgilendirme Toplantısı, 2 Ekim 2010 günü Kağıthane Kültür Merkezinde Yapıldı.

 

Kök Hücre Çalışmalarında Dünyada Son Gelişmeler ve Durum Değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Piraye Oflazer, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir konu hakkındaki görüşlerini açıklayarak, toplantıya katılanların sorularını cevaplandırmışlardır.

Prof. Dr. Piraye Oflazer, Kas hastalıkları hakkındaki kısa bir bilgilendirmeden sonra, kas hastalıklarına yönelik kök hücre araştırma çalışmaları hakkında bilgiler vermiştir. Prof. Dr. Piraye Oflazer, büyük bir kısmı genetik olan kas hastalıkları açısından umut beklenen kök hücre uygulamalarının bugün halen araştırma aşamasında olduğunu, ALS ve DMD modeli olan hayvanlarda yapılan deneylerin ikna edici bir düzelme göstermediği, dünyada kök hücre ile tedavi edilmiş tek bir DMD’ li hasta bulunmadığı, mezenkimal kök hücresi tedavisinin bu hali ile ALS ve DMD hastalığı için hastalara uygulanmasının kabul edilmesinin olanaksız olduğunu belirtmiştir. Hayvanlarda yapılacak temel bilim çalışmalarının, tedavinin insana uygulanabilirliği konusuna ışık tutacağı, ülkemizde de bu temel çalışmaların yapılabileceği kurumlar ve araştırmacı gücü olduğu, kas hastalıklarına yönelik hayvan deneyleri ile yapılan kök hücre araştırmaları konusunda yapılacak temel bilim projelerini destekleyeceklerini, klinisyen olarak bu konuda yapılacak çalışmalarda her tür bilgi yardımında bulunacakları ve laboratuvar çalışmaları için destek vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir.

Kamuoyunda yanlış bir algılama olduğunu ve nörologlardan kök hücre çalışmaları ve projeleri yapmalarının beklendiğini söyleyen Oflazer, bunun bütünüyle bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Kas hastalıklarıyla ilgili kök hücre projelerinin temel bilim uzmanlarınca geliştirilebileceğini ve bu projelere kendilerinin ancak destek olabileceklerini belirten Piraye Oflazer, yukarıda da belirtildiği üzere, bu konuda yapılacak her türlü proje ve çalışmaya, talep gelmesi halinde klinisyen olarak destek vereceklerini açıklamıştır.

Prof. Dr. Osman İlhan, dünyada kök hücre tedavisinde yeni ve heyecanlı gelişmeler yaşandığını belirterek, mezenkimal kök hücre naklinin gelecekte pek çok hastalığın tedavisinde umut vaat ettiğini, mezenkimal kök hücrenin farklı dokulara dönüşebildiğini ve dokulardaki harabiyeti önleyebildiğini, Klinik Araştırmalar Yönetmeliği ile ülkemizde de tedavi amaçlı embriyonik olmayan kök hücre uygulaması yapılabildiğini, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanı olarak, kas hastalıkları için yapılacak kök hücre araştırma çalışmalarını destekleyeceğini ve bu yönde hazırlıkları olduğunu ifade etmiştir.

Prof. Dr. Coşkun Özdemir, toplantıya katılanlarca yöneltilen soruları cevaplandırarak, Türkiye Kas Hastalıkları Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermiştir. Prof. Dr. Coşkun Özdemir kas hastalarının sosyal hayata tam ve etkin katılımını sağlamanın önemli olduğunu, kas hastalarına gelişmiş ülkelerde sunulan şartların ülkemizde de olmasının gerektiğini, eğitim, istihdam, ulaşım vb. alanlardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini, kas hastalarının iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu, devletin burada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna yönelik olarak derneğin devamlı surette faaliyetlerde bulunduğunu söylemiştir. Toplantıya katılan bazı hasta yakınlarının derneğe yönelttiği eleştiri ve suçlamalarına karşı Özdemir, bunun  bir  haksızlık, insafsızlık , vicdansızlık değilse derin bir bilgisizlik ve bilinçsizlik ürünü olduğunu belirterek; Yıllardır bir avuç özverili insanla  çalışan, hak ettiği ilgi ve desteği bulamayan derneğin eleştirileri bile hak etmediğini,  derneğin durumunu akılla bilgi ile algılayabilenlerin  ancak takdirlerini söyleyebileceklerini, bugünkü koşullarda yapılabilenlerin bu takdiri haklı kıldığını, belli başlı bir destekten yıllardır yoksun bırakılan derneğin  hiç küçümsenemeyecek şeyler başardığını ifade etmiştir.

Konuşmasının devamında, derneğin devletten yardım görmediği gibi halktan ve hasta ailelerinden de destek alamadığını, derneğin kas hastalıkları için tedavileri engellediği iddiasının ise gülünç ve ancak derin bir bilgisizliğin sonucu olduğunu, bir avuç insanla çalışan ve binasını boşaltma tehditleri altında bulunan derneğe bir takım güçler atfetmenin ise yine büyük bir bilgisizlik sonucu olabileceğini söylemiştir. Derneğin suçlanmaya değil, savunmaya ve desteğe, güçlenmeğe  ihtiyacı olduğunu, kas hastası ve ailelerinin bu gerçekleri öğrenmesi ve buna göre tavır almaları gerektiğini ifade etmiştir.

Toplantı, hasta ve yakınlarının sorduğu sorular ve bunlara verilen yanıtlarla sona ermiştir.

 

Kaynak: kasder.org

Bir cevap yazın