İş-Kur’a Nasıl Müracaat Etmelisiniz?

İş-Kur’a Nasıl Müracaat Etmelisiniz?

Gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulmanızı sağlayacak kurum İş ve İşçi Bulma Kurumu’dur.
İş ve İşçi Bulma Kurumu, 1475 sayılı İş Kanunu’nun kendisine verdiği yetki ve görev ile özürlü ve diğer vatandaşlara iş bulur. unu, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin %3 oranında sakat işçi çalıştırmalarını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk hem devlet hem de özel sektör için geçerlidir. Sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenden her ay çalıştırmadığı her özürlü için 963.750.000.TL’dir.(2004 yılı itibariyle) para cezası kesilmektedir. Bu miktar, her yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Yeniden Değerleme Oranı”nda arttırılarak uygulanmaktadır.

Bu Kanundan Yararlanıp İşçi Olarak Çalışmak İstiyorsanız Aşağıdaki Yolu İzleyin:
İş aramak amacıyla öncelikle ikamet ettiğiniz yerdeki İş ve İşçi Bulma Kurumu şube ya da bürosuna şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Kurum, sağlık raporu almanız için sizi tam teşekküllü bir hastaneye gönderir. Ayrıca bu rapor için sizden herhangi bir ücret talep edilmez.

Kuruma kayıt yaptırabilmeniz için sağlık kurulu raporunuz ile birlikte aşağıdaki belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

1- Nüfus cüzdanı aslı ya da onaylı örneği,
2- 4 adet fotoğraf,
3- Öğrenim belgesi,
4- Varsa kurs bitirme belgeleri.

Yukarıdaki bilgi ve belgelerle Kuruma başvurunuzu yaptıktan sonra, şartlarınıza uygun bir iş varsa, Kurum sizi hemen işe gönderir. Eğer size uygun iş yoksa sıraya koyar.

Size uygun iş olup olmadığını öğrenmek için, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ücretsiz “ALO 180” numaralı danışma hattını arayabilirsiniz.

Kayıtları yapılan veya meslek edindirme kurslarından geçirilen özürlülere, Kurumca çalışabilecekleri iş ve mesleklerin durumu, çalışma şartları, işe çabuk girebilmeleri için yapmaları gereken işlemler, kamu kesimi ve özel kesimce ödenen ücretler, tanınan sosyal haklar ve mesleki rehabilitasyon eğitimi, ulaşım imkanları ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verilir.

UNUTMAYIN!
Sakatlık, daha düşük ücretle çalıştırma sebebi olamaz!
Sakat işçiler, diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar!
Toplu iş sözleşmelerine sakat işçiler aleyhine hükümler konulamaz!  

İş-Kur: www.iskur.gov.tr

Bir cevap yazın