Engelli aileleri zorluklarla nasıl başa çıkmalı?

Engelli aileleri zorluklarla nasıl başa çıkmalı?

Engelli aileleri zorluklarla nasıl başa çıkmalı?

Ailede bir engellinin olması, hayata bakış açısını da etkiler.

Çünkü karşılaşılan zorluklar, baş edilmesi gereken birçok sorun vardır. “Benim başıma neden geldi?” sorusunu soranlar genelde zorluklarla başa çıkmakta zorlanır. Engelli olmak ya da bir engelli ailesi olmak bir eksiklik değildir.

Engelli yakınının, sağlam karakterli, araştırmacı kişiliğe sahip olması, öğrenme merakı, problemi anlama çabası ve uzmanlara ulaşması tedaviyi ve baş etmeyi kolaylaştırmaktadır. ‘Neden benim başıma geldi?’ sorusunu çok sık soranlar karşılaştıkları durumla başa çıkmakta zorlanmaktadır.

Engelli ailesi olmak bir eksiklik gibi görülür, problem çevreden saklanmaya çalışılırsa yaşanan durum daha da ağırlaşır. Halbuki her insan sağlığını kaybedebilir. Bir trafik kazası, ev veya iş kazası, kalp krizi, beyin kanaması, felç vb. şeyler, sağlıklı bir bireyin hayatını, sağlığını ya tamamen kaybetmesine ya da engelli olmasına yol açabilir.

Her insan, hem kendisi engelli hale gelebilir hem de sağlıksız bir çocuğa sahip olabilir. Bu düşüncede olan engelli ve engelli yakını, karşılaştığı problemi hayatın bir parçası olarak görür, problemden dolayı başkalarından çekinme veya suçluluk duygusu duymadığında kendi sorumluluklarını yerine getirmesi daha kolay olur. Yetişemediği yerlerde çevresinden destek almayı bilir. Sosyal hayattan kopuk yaşamayan engelli yakını kendisine destek olacak kişileri daha rahat bulur. Engelli ailesi olarak sosyal güvence kapsamındaki haklarını daha iyi öğrenir. Devletin engelli istihdamı imkanından yararlananların çoğu bu şekilde bilinçlenmiş engellilerdir. Engelli yakınının engelli ile birlikte bu amaçla kurulmuş dernek ve vakıflara üye olması engellinin ve yakınının destek grupları içinde başkalarına da yardımcı olmasını, tecrübelerini paylaşmasını sağlar ve kendisi de en azından psikolojik destek alır. Yakınlarının bu tür düşünceleri ve çabaları engellinin de hayata bağlanmasını, kendisini geliştirmesini ve mevcut potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını kolaylaştırır.

Sahip olunan bir özelliğin veya azanın eksikliği o özelliği veya azanın fonksiyonunu daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Kişinin sadece bir tek eksikliği hayatını bu kadar etkilediğine göre “sahip olunan diğer özellikler de ne kadar değerlidir” şeklinde düşünmesi ve tefekkür etmesi, hayatı, insanı anlama çabası, Yaratan’a yaklaşması, ondan sağlık, güç ve dayanma gücü dilemesi, dua etmesi, kendi potansiyel enerjisini pozitif düşünerek harekete geçirmesi, engelli ailesinin iç dünyasını zenginleştirip problem karşısındaki dayanıklılığını, engelliye karşı şefkat ve sevgisini artırmaktadır.

Bir cevap yazın