Engelliler İçin Metrobüs Duraklarına Asansör Konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin özürlü‚ yaşlı ve çocukları da kapsayarak herkesin rahatlıkla aktif ve sosyal hayata katılabildiği‚

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin özürlü‚ yaşlı ve çocukları da kapsayarak herkesin rahatlıkla aktif ve sosyal hayata katılabildiği‚ ulaşımdan sağlığa eğitimden spora kadar sosyal yaşamın her alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda‚ İstanbul’un erişilebilirliğini arttırmak ve bu yönde mevcut engelleri kaldırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş tarafından 2008 yılında başlatılan ‘Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Toplantıları’ hız kesmeden devam ediyor.

2008 yılından bugüne 3 haftalık düzenli periyotlarla gerçekleştirilen ‘Herkes İçin Erişilebilir İstanbul’ koordinasyon toplantıları‚ İstanbul’da yaşayan çocuk‚ yaşlı ve özürlü bireylerin de toplumun her alanında sosyal yaşama katılabilmeleri yönünde erişim çözümleri üretmeyi‚ İstanbul’un alt yapı sorunlarından kaynaklanan engelleri‚ yasal düzenlemelere uygun yeni bir şehircilik anlayışı ile aşmayı hedefliyor.

‘Herkes için erişilebilir İstanbul’ koordinasyon çalışmaları Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin erişilebilirlik ile ilgili çalışmalarını koordine ve takip etmeyi ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarını da sürece dahil ederek sonuca ulaşmayı amaçlıyor.

Üyeleri özenle seçilerek eşitlikçi demokratik bir çalışma platformu oluşturulan Koordinasyon Kurulu’nda mimar ve mühendislerden oluşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ile ilçe belediyesi temsilcileri‚ özürlü/engelli bireyler‚ sivil toplum kuruluşları ve valilik yetkilileri yer alıyor.

Koordinasyon toplantılarında; İstanbul genelinde erişilebilirlik envanteri hakkında birim ve kurumlarla görüş alışverişinde bulunuluyor. Ulaşım sistem ve araçlarının erişilebilirliği ile ilgili tespit ve talepler görüşülüyor.

Bugüne kadar yapılan Koordinasyon toplantı ve çalışmalarında;

• İDO araç filosu iskele ve durakları yerinde incelendi. Yeni araçların uygunluğu ve mevcut sistemin rehabilitasyonu değerlendirildi.
• Raylı sistemler ve İETT araç ve duraklarının durum envanteri çıkarıldı. Yeni tip otobüs durakları ve aşamalı yenilenen araç filosuyla 2012 yılına kadar erişilebilirlik standartlarını sağlanmasına karar verildi.
• Üst geçitler için mimari yarışma düzenlenip erişilebilirliğe uygunluk dikkate alındı.
• Zabıtanın şehrin erişilebilirliğini engelleyen faktörlere daha duyarlı yaklaşımı sağlandı.
• Büyükşehir Belediyesine ait tüm hizmet birimleri sosyal ve kültürel tesisler ile park bahçe düzenlemelerinde erişilebilirlik taramasından geçirilip rehabilitasyon için çalışma takvimi belirlendi.
• Uygulama birimlerinde işin şartnamesinin yanı sıra matbu bir ek teknik şartname ilave edilerek her işin erişilebilirlik standartlarına uygun olması yönünde çalışmalar sürüyor.
• Kent hayatında en sık karşılaşılan kaldırım düzenleme ve kullanma standartlarıyla ilgili tüm kurum ve birimlere tebliğ gönderildi.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan tüm proje ve uygulamaların erişilebilir olmasına dikkat edilmesine azami özen gösterilmektedir.
• İstanbulkart tümüyle hizmete girdiğinde engelli ve yaşlı kartları entegre edilerek şoför ve yolcuların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
• İBB şehir rehberinde erişilebilirlik durumunun da belirtilmesi için veri güncellemeleri yapılmaktadır.

2008 yılında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde‚ çağdaş ve sosyal belediyecilik yaklaşımı gereği; kültürel ve sportif etkinliklerden alışverişe‚ eğitimden sağlığa değin sosyal yaşamın her alanında toplumun her kesiminin katılımını sağlayabilmek amacıyla ‘Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu’ oluşturulmuştu.

Bir cevap yazın