Engellilerden eşitlik tepkisi

Engellilerden eşitlik tepkisi

Engellilerden eşitlik tepkisi

Altınokta Körler Derneği, engellilerin öğretmenlik yapma haklarının kısıtlanmaya çalışıldığını öne sürdü

Altınokta Körler Derneği, engellilerin öğretmenlik yapma haklarının kısıtlanmaya çalışıldığını öne sürdü. Dernek Eğitim Sekreteri Köseler, hazırlanan taslak ile engellilerin öğretmen olmalarının engellenmek istediğini savundu.

ALTINOKTA Körler Derneği Eğitim Sekreteri Halil Köseler, Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağının 17. maddesiyle, engellilerin öğretmenlik mesleğini seçme hakları kısıtlanmaya çalışılmaktadır” dedi. Köseler, hazırlanan taslak ile engellilerin öğretmen olmalarının engellenmek istediğini savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde geçen haftalarda toplanarak taslağın iyileştirilmesi için bir eylem yapıldığını hatırlatan Köseler şunları söyledi:

“Öğretmenliğe atanabilmek için yüz hatlarında bozukluk, yüzünde yanık ve yara gibi olumsuzlukların bulunmaması koşulu istenerek manken gibi öğretmen adayları aranmaktadır. Taslağın bu haliyle kesinleşmesi halinde mezun olan öğretmen adaylarına ‘Siz dört yıl boşuna okudunuz, biz sizin öğretmen olmanıza izin vermiyoruz’ denilmiş olacaktır. Nerede kaldı fırsat eşitliği? Yönetmelik taslağının 17. maddesi başta görme engelliler olmak üzere tüm engelli öğretmen adayları arasında büyük bir endişe yaratmıştır.”

Önyargılar silinmedi

Engellilerin öğretmenliğiyle ilgili önyargıların silinememesinden dolayı engellilerin öğretmenlik yapıp yapamayacağına ilişkin tartışmaların sıkça yaşandığını dile getiren Köseler, bazı bireysel başarısızlıkların tüm engellilere mal edilmek istendiğini savundu. Hala okul yöneticilerinde ve bakanlık yetkililerinde engellilerin öğretmenlik yapabilecekleri alanlara ilişkin yeterli bilgi olmadığını iddia eden Köseler, taslağın masa başında deneyimsiz bir kadro tarafından hazırlandığını öne sürdü. Engellilere yeterli olanak ve fırsatlar sağlandığında onlar da engelli olmayan insanlar kadar başarılı olabileceklerini dile getiren Köseler ayrıca şunları söyledi:

Bilimsel gerçeklere aykırı

“Taslakta, bir engellinin öğretmenliğe atanabilmesi için ‘Doğuştan ve sonradan herhangi bir nedenle bedensel özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde ve atanacağı alanın öğretmenliğini yapabilecek durumda olduğunu sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporuyla belgelemek’ gerekmektedir. Oysa Sağlık Kurulu, bir kişinin sadece engellilik derecesini, sağlık durumunu belirleme ve değerlendirme konusunda uzmandır. Hangi gruptaki, hangi derecedeki engellinin hangi alanda öğretmenlik yapabileceği konusu ayrı bir uzmanlık, ayrı bir bilgi ve deneyim gerektiren husustur. Sağlık kurulunun işi değildir. Taslakta; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Müzik, Rehber Öğretmen, Sosyal Bilimler gibi görme düzeyi ne olursa olsun görme engellilerin en başarılı olabilecekleri alanlarda atama koşulu olarak görme alanı ve renk algılama bozukluğu olmamak koşulunun aranması da akla ve bilimsel gerçeklere aykırı bir düzenlemedir.”

Bir cevap yazın