Engellilere Bilal Sabuncu’dan Örnek Davranış!

Engellilere Bilal Sabuncu'dan Örnek Davranış!

Engellilere Bilal Sabuncu’dan Örnek Davranış!

Aydın’ın tanınmış isimlerinden Bilal Sabuncu, her yıl engelli vatandaşlar için yaptığı jesti tekrarlayarak…

Aydın’ın tanınmış isimlerinden Bilal Sabuncu, her yıl engelli vatandaşlar için yaptığı jesti tekrarlayarak, Engelliler Haftası’nda bir otobüs dolusu engelliyi kendileri için verdiği yemekte ağırladı.

Aydın Belediyesi’nin özel asansörlü engelli aracıyla Bey Camii önünden alınan engelliler, Bilal Sabuncu’nun kendisine ait tesiste ağırlandılar.

Otobüsün hareketinden önce Mücadele muhabirine konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şube Başkanı Sevgi Dinçer, özetle şunları söyledi:

“Sayın Bilal Sabuncu’ya bu duyarlılığından dolayı minnettarız. Kendisi geçen yıllarda da aynı duyarlılığı göstermiş ve bizleri ağırlamıştı.

Üstelik yalnızca kendisinin değil, bütün yakınlarının ve çalışanlarının da engellilere aynı duyarlılığı göstermesini sağlayabilmiş, çok değerli bir insan. Bu vesileyle gazeteniz Mücadele aracılığıyla kendisine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başkan Dinçer ayrıca Engelliler Haftası olması nedeniyle dernek olarak yayınladıkları bildiriye de değinerek, engellilerin yasal haklarının bir an önce gereği gibi uygulamaya konulmasını istedi.

Dinçer’in kamuoyuyla paylaştığı ortak basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yıllardır ülkemizde yaygın olarak Engelliler Haftası düzenlenmektedir. Bu hafta içinde bedensel, İşıtme-konuşma, görme, zihinsel engelliler ve süreğen hastaların sorunlarını topluma, yönetimlere anlatmaya çalışmaktadır.

Günümüzde birçok alanda sorunu olan engelliler, hala çeşitli engellerle karşılaşmanın sıkıntısını yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi’nin onaylanarak, yürürlüğe girmesine rağmen, uygulamalarda ayrımcılığa yol açan yaklaşımlar devam etmektedir,

Yasa değişiklikleri, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu kararlan, fizikî çevre sorunlarını çözmeye yetmemiştir. Daha kötüsü, hukuka bizzat hükümet ve belediyeler uymamaktadır. Engelliler kendilerini kuşatan engelleri aşamaz; eğitim, sağlık, çalışma gibi en önemli ihtiyaçlarına, haklarına ulaşamaz durumdadır,

2010 Bütçesinde yapılan son düzenleme, engellilerin memur olarak istihdam edileceği beklentilerini artırmıştır. Yıllardır boş tutulan 39 bine yakın kadronun dolacağı umudu yayılmıştır. Ancak kurum ve kuruluşlardan yapılan duyurular ve istenilen koşullar bu umutları kıracak kısıtlamalar taşımaktadır.

Bunların ilk başında yüksek öğrenim görme koşulu gelmektedir. Engellilerin yalnızca yüzde 2’si yüksek okul bitirebilmektedir. İlköğretim, orta öğretim mezunu olan işsiz engellilerin ne olacağı belirsiz bırakılmıştır. Bu yolla engelli memur istihdam edilmesinin, maddi koşullan kalmamaktadır.

Sorun yalnızca bunlarla sınırlı değildir, çeşitli kanallarla edinilen bazı duyumlar bütün engelli memurları ve memur adaylarını tedirgin etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda a yapılması plânlanan değişikliklerin;

Engellilerin istihdam kotalında Bakanlar Kuruiırna yüzde 5’i aşmamak üzere değişiklik yetkisi verilmesi,

Sözleşmeli personel uygulamasının yaygınlaştırılarak iş güvencesinin kalkması,

Engelli memurların mesleklerini yapmaları için gerekli araç ve gerecin kurumlarınca karşılanması, kuralının kısıtlaması,

Gibi birçok ciddi hak kaybını getireceği endişesi doğurmaktadır.

Yine aynı düzenlemelerle, uzun yıllardır boş tutulan kadroların doldurulması işleminin 7 yıla yayılmasının planlandığı bilgisi edinilmektedir.

Bütün bu bilgilerin doğru olmadığına inanmak istiyoruz. Hem 2010 bütçesinin ayarladığını söyleyip, ardından engelli memur alımlarını 7 yıla yaymanın bir aldatmaca anlamına geleceğini hatırlatıyoruz.

Atılan her adımda, bir yüzüme gülünürken diğer yüzümü şamar vurulmasını kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Her yıl olduğu gibi hükümete, meclise, siyasete sesleniyoruz,

– Engelli aylıklarının artırılmasını.

Hak kaybı yaratan sağlık kurulu raporları yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesini,

«  Sağlıkta alınan katkı paylarının kaldırılmasını,

Fiziki çevre ve toplu ulaşım araç ve sistemlerinin derhal engellilere uyumlu hale getirilmesini,

– Kamudan başlayarak engelli istihdamının artırılmasını ve iş güvencesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Bütün engelli örgütlerini, yapılması planlanan değişiklikler konusunda uyanık olmaya, haklarımızın korunması için iş ve gug birliği yapmaya, ortak mücadeleye davet ediyoruz.”

Bir cevap yazın