Ağır engelli refakatçisine ulaşım ücretsiz

Ağır engelli refakatçisine ulaşım ücretsiz

Ağır engelli refakatçisine ulaşım ücretsiz

AĞIR engelliler ile başkasının yardımına muhtaç olanların refakatçisi, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak dün yürürlüğe giren Ocak 2002 tarihli kararnamenin eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karara eklenen maddede şu ifadeler yer aldı: “5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca ağır özürlü olarak kabul edilen ve refakatçi yardımına muhtaç olanların bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinden muaf tutulması kararlaştırıldı.”

Bir cevap yazın