Paralimpik Oyunlar Araştırması

Paralimpik Oyunlar Araştırması

Paralimpik Oyunlar Araştırması

Geçtiğimiz haftalarda Infakto Research tarafından ülkemizde Paralimpik Oyunları ile ilgili bir kamuoyu araştırması yapıldı.

Telefon anketi yolu ile gerçekleştirilen çalışmada Türkiye’nin kentsel bölgelerinde yaşayan insanlarımıza Paralimpik Oyunları hakkında sorular soruldu.

Engellilerin yaptığı spor faaliyetleri ile ilgili sorulara ankete katılanların yüzde 72,4 “Bilgim yok” cevabını verdi. En çok tanınan sporun ise yüzde 14,7 ile tekerlekli sandalye basketbolu olduğu ortaya çıktı.

Engellilere yönelik kurumlar hakkındaki bilgi düzeyi ile ilgili soruya yüzde 98 “Bildiğim kurum yok” cevabı verirken yüzde 1 Türkiye Sakatlar Derneği, yüzde 1 diğer dernekler şeklinde ortaya çıktı. Katılımcıların Paralimpik kelimesini tanımamalarından kaynaklanan hatayı engellemek için Paralimpik Oyunlar “Çeşitli engelli gruplarından elit sporcuların katıldığı, 4 yılda bir düzenlenen engelli spor organizasyonu” olarak tanımlama yapılmış ve bu konudan haberdar olup olmadıkları sorulduğunda yüzde 59 evet, yüzde 41 hayır cevabı alınmıştır.

Televizyon farkı

Paralimpik Oyunlar’ından haberdar olduğunu söyleyenlerin en fazla bilgi aldığı kaynak yüzde 86 ile televizyon, yüzde 11 ile gazeteler ve yüzde 6 ile internet gelmektedir. Bunun yanı sıra görüşülen kişilerin yüzde 15’i Türkiye Milli Paralimpik Komitesi hakkında bilgi sahibi olduğunu söylerken yüzde 85’i bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nden haberdar olanlar kaynak olarak en çok yüzde 77 ile televizyonu göstermişlerdir.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Paralimpik Oyunları için bilinirlik düzeyleri düşük olmasına rağmen Paralimpik Oyunları için içerik hatırlatması yapıldıktan sonra bilinirlik düzeyi yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Engelli bir tanıdığa sahip olmak farkındalıklar oranlarında ciddi bir farka yol açmaktadır. Buradan engellilerinde bu konudaki farkındalık düzeylerinin çok yüksek olmadığı sonucu çıkartılabilir.

Seviye yetersiz!

Bu araştırma geçtiğimiz yıl sonuna doğru Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin başlattığı tanıtım kampanyalarından sonra yapıldığı göz önüne alınırsa, yinede Paralimpik Oyunları’ndan ve engelli sporlarından insanlarımızın henüz istenilen seviyede haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. “Paralimpik” kelimesi özellikle sporla ilgili devlet büyüklerimiz tarafından ne kadar çok kullanılırsa, halkımızda da uyandırılacak merak sonucu bilgilendirme seviyesinin artacağına inanıyoruz.

Bir cevap yazın