Tübitak, engelli gençlerle şehir toplantıları yapacak

Tübitak, engelli gençlerle şehir toplantıları yapacak

Tübitak, engelli gençlerle şehir toplantıları yapacak

YAP ekibi üyesi TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) uzmanı Ayşe Üstünoldu’dan aldığı bilgiye göre…

YAP ekibi üyesi TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) uzmanı Ayşe Üstünoldu’dan aldığı bilgiye göre, TÜBİTAK TÜSSİDE’nin yürüttüğü “YAP”da engelli gençliğe yönelik strateji ve politika geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, 10 engelli ve 10 engelsiz olmak üzere her ilde toplam 15-30 yaş arasındaki 20 gençle toplantılar yapılacak ve bu toplantılarda engellilere sunulan hizmetlere ilişkin mevcut durum değerlendirilecek, stratejik amaçlar ve olası eylemler saptanacak.

Engelli ve engelsiz gençlerin katkılarıyla hazırlanacak taslak strateji belgesinin, politika yapıcılarını etkileyerek engelli gençliğe hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşların hizmetlerini şekillendirmeleri yönünde katkı sağlaması hedefleniyor.

Katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek toplantılarda gençlerin engellilere karşı tutumlarını içeren anket çalışması ve bilişsel haritalama çalışmaları yapılacak. Projenin sonunda 12 ilden elde edilen çalışma çıktıları ile TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze Tesisleri’nde düzenlenecek Ortak Akıl Platformu’nun sonuçları kitaplaştırılacak.

Proje kapsamında, 12 ilde toplam 240 gençle yapılacak toplantılarda, engelli gençlerin yaşadıkları her türlü sıkıntı ele alınacak ve bu sıkıntılar rapor haline getirilecek. Ayrıca bu rapor, taslak strateji belgesinin hazırlanmasında kullanılacak.

TÜBİTAK TÜSSİDE yetkilileri, tüm kamu kurumlarının bu projeyi sahiplenmesini beklediklerini ifade ederek, projenin sonuç raporu tamamlandığında bu raporun politika yapanlara da bir baskı oluşturmasını hedeflediklerini belirtti.

Projenin ilk toplantısı, 1-2 Haziran’da İstanbul’da yapılacak. Toplantılarda, işaret dili tercümanı bulunacak ve engelli gençler servislerle evlerinden alınıp yine evlerine bırakılacak.

Proje kapsamında diğer illerde yapılacak ve iki gün sürecek toplantı tarihleri ise şöyle belirlendi.

Adana-08.06.2010, İzmir-10.06.2010, Trabzon-29.06.2010, Samsun-01.07.2010, Eskişehir-06.07.2010, Ankara-08.07.2010, Erzurum-20.07.2010, Bingöl-22.07.2010, Diyarbakır-26.07.2010, Kayseri-29.07.2010, Edirne-04.08.2010.

Toplantılara katılmak isteyenler, yap@tusside.gov.tre-posta adresinden başvuru yapabiliyor.

Bir cevap yazın