Özürlü Personelede, Asgari Geçim İndirimi Ödenmeli

Özürlü Personelede, Asgari Geçim İndirimi Ödenmeli

Özürlü Personelede, Asgari Geçim İndirimi Ödenmeli

Türk Büro-Sen Çankırı Şube Başkanı Metin MEMİŞ yaptığı basın açıklamasında Özürlü Personele de…

Türk Büro-Sen Çankırı Şube Başkanı Metin MEMİŞ yaptığı basın açıklamasında Özürlü Personele de, Asgari Geçim İndirimi Ödenmeli dedi.

Türk Büro-Sen sendikamız, Maliye Bakanlığı’na gönderdiği 31.03.2010 tarihli ve 852 sayılı yazı ile kamuda çalışan özürlü personellerin asgari geçim indirimi hakkından yararlandırılmasını istemiştir.

 

Yazıda, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 265 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin üçüncü bölümünde yer alan açıklamalarda, ücret geliri elde edenlerden kimlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacağının belirlendiği, fakat kamuda çalışan özürlü personelin bu kişiler arasında yer almadığı belirtilerek, özürlü personele bu hakkın verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

Maliye Bakanlığı’nın, aylık ücret tahakkukuna ilişkin olarak kurulan “SAY 2000i” programında, özürlü personelin asgari geçim indirimini düzenleyen bu programın olmaması, başta kendi bünyesinde olmak üzere, kamuda çalışan tüm özürlü personelin bu indirimden faydalanamaması sonucunu doğurduğundan bahisle, “SAY 2000i” sisteminde değişikliğe gidilerek bu programa özürlü personelin asgari geçim indiriminin de eklenmesini ve geciktirilmiş bu hakkın özürlü personele 01.01.2008 tarihinden itibaren geçmişe dönük olarak ödenmesi istenmiştir.

 

Bakanlıkça tarafımıza olumsuz bir cevap verilmesi veya süresi içerisinde cevap verilmemesi durumunda, sendikamız kamuda çalışan engelli personelin hakkını hukuki zeminde arayacaktır.

 

İlgillerin bilgilerine sunulur.

Metin MEMİŞ

Türk Büro-Sen

Çankırı Şube Başkanı

Haber 18

Bir cevap yazın